Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 4/2007-M Proces FM EHP a NFM v ISUF

Manuál č. 4/2007-M Proces FM EHP a NFM v ISUF, verzia 2.0

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy pri práci v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) v rámci hlavných postupov spracovania žiadostí o platbu v procese Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (FM EHP a NFM) .

Manuál je určený pre:

  • používateľov ISUF Úradu vlády SR pre FM EHP a NFM;
  • účtovníkov a finančných manažérov MF SR pre FM EHP a NFM;

 

Manuál popisuje postup spracovania žiadostí o platbu konečných príjemcov pre individuálne projekty a sprostredkovateľov finančných prostriedkov FM EHP a NFM, postup pri spracovaní žiadostí o prostriedky z VPS na predplatenie, žiadostí o prostriedky z VPS na účely spolufinancovania, žiadostí o prostriedky z VPS na vyrovnávací účet, žiadostí o prostriedky z ÚFM na účet EHP / NK (na základe PIR) a žiadostí o prostriedky z ÚFM formou zálohovej platby pre individuálny projekt. Cieľom je popísať detailný postup procesov v rámci finančného riadenia a účtovania prostriedkov FM EHP a NFM v prostredí systému ISUF.

 

Dátum vydania: 08. 04. 2008

Dátum platnosti: 08. 04. 2008