Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 4/2007-M Proces FM EHP a NFM v ISUF

Manuál č. 4/2007-M Proces FM EHP a NFM v ISUF, verzia 2.0

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme postupy pri práci v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) v rámci hlavných postupov spracovania žiadostí o platbu v procese Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (FM EHP a NFM) .

Manuál je určený pre:

 

Manuál popisuje postup spracovania žiadostí o platbu konečných príjemcov pre individuálne projekty a sprostredkovateľov finančných prostriedkov FM EHP a NFM, postup pri spracovaní žiadostí o prostriedky z VPS na predplatenie, žiadostí o prostriedky z VPS na účely spolufinancovania, žiadostí o prostriedky z VPS na vyrovnávací účet, žiadostí o prostriedky z ÚFM na účet EHP / NK (na základe PIR) a žiadostí o prostriedky z ÚFM formou zálohovej platby pre individuálny projekt. Cieľom je popísať detailný postup procesov v rámci finančného riadenia a účtovania prostriedkov FM EHP a NFM v prostredí systému ISUF.

 

Dátum vydania: 08. 04. 2008

Dátum platnosti: 08. 04. 2008

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Manuály sekcie európskych fondov
  5. Manuály vydané v roku 2007
  6. Manuál č. 4/2007-M Proces FM EHP a NFM v ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.