Žiadateľ Obec Kraj Účel Priznaná dotácia
1 Slovenská asociácia kulturistiky a silového trojboja  Bratislava Bratislavský kraj Majstrovstvá Európy v kulturistike mužov, zmiešaných párov a bodyfitness mužov 500 000
2 Batislavsky samospravny kraj Bratislava Bratislavsky kraj Dobudovanie zvukoveho parke Divadla Arena 400 000
3 Občianske združenie NÁCONXYPAN  Dunajská Streda Trnavský kraj Slovenská otázka v 20. storočí- kniha,časopis OS 400 000
4 Banskobystrický samosprávny kraj Banská Bystrica Banskobystrický kraj Zlepšenie stravovania SOUP Poltár - doplneníe a výmenatech. Vybavenia ŠJ 350 000
5 Greckokatolicka cirkev, farnost Torysky Torysky Presovsky kraj Rekonstrukcia chramu 350 000
6 Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa Redemporistov Motyčky Staré Hory Banskobystrický kraj Rekonštrukcia pastoračného centra redemptoristov 350 000
7 MFF Piešťany, o.z Stupava Bratislavský kraj CINEMATIK- Madzinárodný filmový festival Piešťany 350 000
8 Slovenska agentura socialnych sluzieb n.o. Dubnica Nad Vahom Trenciansky kraj Zakupenie uzitkoveho motoroveho vozidla pre soc. sluzby 350 000
9 Spoločnosť pre trvalo udržateľný život, odbočka Biele Karpaty Trenčín Trenčiansky kraj Manažment trvalo udržatelného rozvoja 350 000
10 Trnavsky samospravny kraj Trnava Trnavsky kraj Hydroizolacia oblukovej strechy dielni ZSS Skalica 350 000
11 APROK, asociácia na podporu, rozšírenie a ochrany kultúry Bratislava Bratislavský kraj Príprava a spracovanie projektu reštaurovania slovenských filmových diel 300 000
12 Cirkevny zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Michalovce Kosicky kraj Evanielicky kostol a.v. Michalovce - rekonstrukcia na polyfunkcne zariadenie 300 000
13 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,stredisko Dubnica nad Váhom Dubnica Nad Váhom Trenčiansky kraj Dostavba viacúčelového ihriska 300 000
14 Futbalova akademia BENECOL Kosice Kosice Kosicky kraj Modernizacia sportoveho arealu 300 000
15 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Jarabina Jarabina Prešovský kraj Vybudovanie miestnosti pre matky s deťmi a oprava podlahy v chráme v Jarabine 300 000
16 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Novosad Novosad Košický kraj Betonárke a strešné práce na novej farskej budove a pastoračnom centre 300 000
17 Greckokatolicka cirkev, farnost Vislanka Vislanka Presovsky kraj Generalna rekonstrukcia chramu sv. Kozmu a Damiana vo Vislanke 300 000
18 HC `05 Banská Bystrica Banská Bystrica Bánskobystrický kraj Rekonštrukcia a vybavenie šatní mládežníckych kolektívov na Zimnom štadióne 300 000
19 Krajska rozvojova agentura Presov Presov Presovsky kraj Vzdelane Slovensko- seria skoleni o programe Minerva 300 000
20 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa Prešovský kraj Obnova lôžkového fondu 300 000
21 Misijny cirkevny zbor Evanjelickej cirkvi augsburskeho vyznania Trebisov Kosicky kraj Dostavba misijneho centra 300 000
22 Obcianske zdruzenie Centrum chirurgie, III. chirurgicka klinika FNsP Milosrdny bratia  Bratislava Bratislavsky kraj Zlepsenie technickeho zabezpecenie laparoskopickych operacii 300 000
23 Obcianske zdruzenie KARAVANA Presov Presovsky kraj Vystavba detskeho arealu- Presov 300 000
24 Obcianske zdruzenie zivot sidliskam Presov Presovsky kraj Vybudovanie detskych ihrisk v Presove 300 000
25 Občianske združenie pre podporu odborného vzdelávania pri SŠ - SOU Modrý Kameň Modrý Kameň Banskobystrický kraj Modernizácia a dobudovanie školského objektu v Modrom Kameni 300 000
26 Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov Prešov  Prešov Prešovský kraj Zakúpenie kosačky s príslušenstvom 300 000
27 Pohrebné podporné združenie na Slovensku - Ústredie Betliar Betliar Košický kraj Skvalitnenie práce Ústredia a odbočiek pomocou výpočtovej techniky 300 000
28 Presovsky samospravny kraj Presov Presovsky kraj Oprava strechy, vymena okien, palubovky, parkiet v telocvicni Gymnazia, Dr.C.Daxnera 300 000
29 Rimskokatolicka cirkev, farnost Dubodiel Dubodiel Trenciansky kraj Rekonstrukcia farnosti v Dubodieli 300 000
30 Rimskokatolicka cirkev, farnost Marianka Marianka Bratislavsky kraj Subor siestich Marianskych kaplneniek- rekonstrukcia striech 300 000
31 Rímskokatolícka cirkevn farnosť Kapušany, filialka Lipníky  Kapušany Prešovský kraj Dostavba veže rímsko-kat. kostola v Lipníkoch 300 000
32 SARA - regionalna rozvojova agentura pre región sarisa Bardejov Presovsky kraj Priprava projktov pre strukturalne fondy v lokalite buducej obce Dobra nad Ondavou 300 000
33 Slovenský kolkársky zväz Bratislava Bratislavský kraj Rekonštrukcia kolkárskych dráh v kolkárni TJ Družba Piešťany 300 000
34 Slovenský stolnotenisový zväz Bratislava 3 Bratislavský kraj Odstránenie havarijného stavu Národného stolnotenisového centra v Bratislave 300 000
35 Športový klub Futsal Dubnica nad Váhom Trenčín Trenčiansky kraj Rozvoj športu, rekonštrukcia soc. zariadení 300 000
36 Telovychovna Jednota Slavia Svidnik Svidnik Presovsky kraj Rekonstrukcia sportovej haly a zateplenie 300 000
37 TJ Slávia Šamorín Šamorín Trnavský kraj Rekonštrukcia lodenice 300 000
38 Zdruzenie obcanov "Vzajomnost" Nemcice Nitriansky krj cinnost centra socialnej prevencie 300 000
39 Združenie podnikateľov Myjavského regiónu n.o. Myjava Trenčiansky kraj Vytvorenie rekreačno-športovej zelenej plochy v meste Myjava 300 000
40 Združenie pre ochranu chorých, opustených a postih. osôb a rómov, n.o. Svidník Prešovský kraj Výmena ústredného kúrenia, kotla, rekonštrukcia prípojky za účelom zníženia nákladov na teplo 300 000
41 Združenie mikroregiónu Minčol Ľubotín Prešovský kraj Projkeová dokumantácia- zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie 4 obcí mikroregiónu 260 000
42 Cirkevny zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Kukova Presovsky kraj Mladeznicke centrum- rekonstrukcia byvalej skoly pre potreby mladeznickych volnocasovych aktivit 250 000
43 Gréckokatolícky apoštolský exarchát, Košice Košice Košický kraj Rekonštrukcia podkrovia objektu na Dominikánskom námestí 13 v Košiciach 250 000
44 Hokejbalovy Klub - Opicka  Velky Krtis Banskobystricky kraj Vystavba extraligoveho hokejbaloveho ihriska 250 000
45 Kynologický klub Švedlár Švedlár Košický kraj Výstavba kynologického cvičistka KK Śvedlár 250 000
46 Mesto cadca cadca zilinsky kraj Oprava a udrzba budovy Ms a jej okolia 250 000
47 Národné združenie pre PKU - Slovensko Dolný Kubín Žilinský kraj Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt EHP/Nórsky finančný mechanizmus, uskutočnenie 2. Celoslovenského stretnutia fenylketonúrikov 250 000
48 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba n.o. Bardejov Bardejov Prešovský kraj Nákup zdravotníckej techniky za účelom skvalitnenia intenzívnej starostlivosti 250 000
49 Obcianske zdruzenie ,,Spolok Zenith´´ Mala nad Hronom Nitriansky kraj Modernizacia majetku, nakup videotechniky 250 000
50 Obcianske zdruzenie Vysokohorske chaty Vysoke Tatry Presovsky kraj Solarna energiA pre vysokohorske chaty 250 000
51 Občianske združenie ŠENVIŽ Krásna Lúka Prešovský kraj Podpora vzdelávaniam v Prešovskom sam. kraji - nákup výpočtovej techniky a knižného fondu 250 000
52 ORBIS, n.o. Prešov Prešovský kraj Vybudovanie novej počítačovej učebne 250 000
53 Pravoslavna cirkevna obec Vranov nad Toplou Vranov nad Toplou Presovsky kraj Vystavba pastoracneho centra Pravoslavnej cirkevnej obce Vranov nad Toplou- chram 250 000
54 Právoslávna cirkevná obec, farnosť Jarabina Jarabina Prešovský kraj Oprava kaplnky -Zosnutia Matky Božej a maľba ikon a interiéru 250 000
55 Rimskokatolicka cirkev, farnost Hrabovec, filialka Komarov Komarov Presovsky kraj Pristavba a prestavba kostola v obci Komarov 250 000
56 Rimskokatolicka cirkev, farnost Rimavska Sobota Rimavska Sobota Banskobystricky kraj Rekonstrukcia strechy kostola v Rimavskej Sobote 250 000
57 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rybany Rybany Trenčiansky kraj Kompletná výmena krovu lode a presbytéria a kompletná výmena strešnej krytiny na kostole v Borčanoch  250 000
58 Rimskokatolicka cirkev, farnost Slatvina Slatvina Presovsky kraj Rekonstrukcia kostola v obci Slatvina 250 000
59 Slovenske zdruzenie JI JITSU, neziskove obcianske zdruzenie  Bratislava Bratislavsky kraj Obnova a rozsirenie vybavenie sportoviska 250 000
60 Slovenský šermiarsky zväz  Bratislava Bratislavský kraj Nákup šermiarskych planší pre potrebu športu detí a mládeže a organizovanie podujatí 250 000
61 Stredisko ekologickej vychovy DUB Dubnica Nad Vahom Trenciansky kraj Vybudovanie pohybovo relaxacneho centra so vsestrannym vyuzitim 250 000
62 Tanecne centrum FORTUNA Poprad Poprad Presovsky kraj Majstrovstva Slovenska v desiatich tancoch 250 000
63 Telovýchovná jednota Slavoj  Veľký Šariš Prešovský kraj Rekonštrukcia a odkanalizovanie kotolne 250 000
64 Vranovský stolnotenisový klub Vranov nad Topľou Vranov Nad Topľou Prešovský kraj Oprava podlahy a strechy stolnotenisovej haly 250 000
65 Zápasnícky klub - Gladiátor Šamorín Mliečno  Nitriansky kraj Nákup športového náradia, športové výstroje, financovanie cesty na turnaje 250 000
66 Futbalový klub Lamač Bratislava Bratislavský kraj Renovácia závlahového systému 240 000
67 Agility klub SKIPER Bratislava, nezisková občianske združenie  Bratislava Bratislavský kraj Vybudovanie nového cvičiska 200 000
68 ANSO - Asociácia nezamestnaných a sociálne odkázaných  Borša Prešovský kraj Propagácia sociálno charitatívnej činnosti ANSO  aregiónu medzi donormi 200 000
69 Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza Bratislava Bratislavský kraj Voľný prístup na internet pre mladých Bratislavčanov a podpora IT vzdelávania 200 000
70 Detva pre 3. tisícročie Detva Banskobystrický kraj Zabezpečenie občianskej informovanosti vydávaním Podpolianskych novín a propagácia kultúrnych, športových a občianskych aktivít v regióne Podpoľania v roku 2006 200 000
71 Diakonické združenie BETÁNIA Bratislava Bratislavský kraj Zabezpečenie vzdelávacích programov v školiacom centre  200 000
72 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, ústredie Bratislava Bratislavský kraj EURIZON 2006- stravné a prenájmy 200 000
73 DOMOV, n.o. Kapušany Košický kraj Skvalitňovanie funkčnosti prevádzky Domova dôchodcov - výmena okien a dverí v objkte DD 200 000
74 Fc Mosap Klasov futbalový oddiel Klasov Nitriansky kraj Rozvoj športovej činnosti v obci Klasov 200 000
75 Federácia Wing Chun Kuen Bratislava Bratislavský kraj Výstavba a zariadenie telocvične v štýle Čínskej architektúry 200 000
76 FIALKA 3H - občianske združenie  Bratislava Bratislavský kraj Alternatívne terapie pre deti 200 000
77 Greckokatolicka cirkev - Dlhe Klcovo Dlhe Klcovo Presovsky kraj Dokoncenie pastoracneho a farskeho centra 200 000
78 Greckokatolicka cirkev Archanjela Michala farnost Habura Habura Presovsky kraj Rekonstrukcia strechy 200 000
79 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Poprad Poprad Prešovský kraj Dokončenie duchovnopastoračného centra gréckokatolíkov v Poprade 200 000
80 Greckokatolicka cirkev, farnost Svidnik Svidnik Presovsky kraj Zriadenie Centra formacie mladeze, rodin, seniorov 200 000
81 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svidník Svidník Prešovský kraj Zriadenie čajovne 200 000
82 GUNTER - študentská rozvojová agentúra Prešov Prešovský kraj Zakúpenie záchranného a športového vybavenia 200 000
83 Nadácia Prváčik pri ZŠ Sibírska  Prešov Prešovský kraj Zriadenie jazykového laboratória na výučbu cudzích jazykov 200 000
84 Neinvestičný fond Mercury  Bratislava Bratislavský kraj Dobudovanie počítačového centra na S.G. Mercury 200 000
85 Nové zdravé svetlo, o.z. Bratislava Bratislavský kraj Projekt- Zdravý zrak deťom 200 000
86 Obcianske zdruzenie ESPRIT Bratislava Bratislavsky kraj Skvalitnenie vyucby cudzich jazykov v skole 200 000
87 Obcianske zdruzenie Hornonitran Prievidza Trenciansky kraj Projekt rozvoja telovychovnych a sportovych aktivit 200 000
88 Obcianske zdruzenie Proti prudu Bratislava Bratislavsky kraj Poulicny casospis Nota Bene 200 000
89 Obcianske zdruzenie Secovskych Rómov Secovce Kosicky kraj Odburavanie jazykovej bariery, edukovanie v oblasti hygienickych navykov,prezentacia publikacnej dokumentacie 200 000
90 Obcianske zdruzenie Slniecko Presov Presovsky kraj Projekt- Presov cita rad 200 000
91 Obcianske zdruzenie sportovy klub Javorec Sobotiste Trnavsky kraj Vypracovanie projektovej dokumentacie na vybudovanie arealu na vyuku a liecbu deti hippoterapiou 200 000
92 Občianske združenie Bystrina Banská Bystrica Banskobystrický kraj Reprezentácia SR v zahraničí 200 000
93 Občianske združenie DevReg Bratislava Bratislavský kraj Zabezpečenie technického vybavenia na propagáciu a podporu aktivít občianskeho združenia 200 000
94 Občianske združenie Maják Zlaté Moravce Nitriansky kraj Aktivity sociálneho centra 200 000
95 Občianske združenie Miriam Bratislava Bratislavský kraj Letný tábor Tanca 200 000
96 Občianske združenie Prievoz (viď poznámka) Bratislava 2 Bratislavský kraj Zabezpečiť vybavenie dvoch miestností za účelom poskytovania didakticko-vzdelávacích služieb  200 000
97 Občianske združenie Sirôtka Trebišov Prešovský kraj Propagácia oz 200 000
98 Občianske združenie Socha Tatrám Vysoké Tatry Prešovský kraj Projekt Digatálna dimenzia 200 000
99 Občianske združenie Za spolužitie Nižný Žipov Košický kraj Prezentácia v informačnej publikácií 200 000
100 Obecný futbalový klub  Sľažany Nitriansky kraj Dobudovanie športovo-rekreačného areálu zdravia 200 000
101 Obecny futbalovy klub Druzstevnik zaskov zaskov zilinsky kraj Vystavba tribuny pre divakov v arealy futbaloveho stadióna 200 000
102 Okresne zdruzenie telesnej kultury Rimavska Sobota Banskobystricky kraj Rekonctrukcia a modernizacia budovy Domu sportu 200 000
103 Piccard Senec Senec Bratislavský kraj Nákup pozemku pre výcvikové stredisko 200 000
104 Pravoslavna cirkevna obec, farnost Vydran, filialka Palota Palota Presovsky kraj Malba interieru a oprava Ikonostasu 200 000
105 Projektové centrum Bizeurope Nitra Nitriansky kraj Všeobecné prospešné služby 200 000
106 Regionalne zdruzenie NOVE MILENIUM Vranov Nad Toplou Presovsky kraj sportovo- prirodovedny klub pri RZNM 200 000
107 Rimskokatolicka cirkev, farnost Cifer Cifer Trnavsky kraj Detske ihrisko s preliezkami 200 000
108 Rimskokatolicka cirkev, farnost Gaboltov Gablotov Presovsky kraj Ukoncenie rekonstrukcie strechy a vnutornych priestorov fary 200 000
109 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vígľašská Huta - Kalinka Vígľašská Huta-Kalinka Bánskobystrický kraj Oprava kostola v Klokoči 200 000
110 SK Pegas Krupina Krupina Banskobystricky kraj Priprava clenov klubu na vrcholne podujatia v roku 2006 200 000
111 Slovaci Slovakom, n.f. Bratislava Bratislavsky kraj Projekt- Pomozme si Slovaci 200 000
112 Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Levice Nitriansky kraj Humanitná pomoc 200 000
113 SÚCIT n.o. Veľké Kapušany Veľké Kapušany Košický kraj Dôstojná jeseň života v kresťanskom duchu -projekt 200 000
114 Športový klub Selce Selce Banskobystrický kraj Oprava strechy a oplotenia športového areálu 200 000
115 Telovýchovná jednota Družstevník Čeľadice Čeľadice Nitriansky kraj Oprava prevádzkovej budovy a hracej plochy 200 000
116 Zdruzenie brokovych klubov Trnava Trnava Trnavsky kraj Navysenie barierovych zabrani pre zvysenie bezpecnosti strelby z gulovych zbrani a jeho zatravnenie 200 000
117 Združená stredná škola drevárska Vranov Nad Topľou Prešovský kraj Úprava a vybavenie dielní odborového výcviku pre odbor autoopravár 200 000
118 Združenie mikroregiónu ,,pod Duklou´´ Krajná Porúbka Prešovský kraj Vydanie brožúry o mikroregióne 200 000
119 AUGUSTINEUM - kňažský domov košickej arcidiecézy Bardejovské Kúpele Prešovský kraj Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Augustiena 150 000
120 Domovina n.o. Veľké Teriakovce Bánskobystrický kraj Dokončenie Strediska tradičných remesiel mikroregiónu Rimava a Rimavice 150 000
121 M.O.S. - obcianske zdruzenie Bardejov Presovsky kraj Projekt- Deti a mladez - buducnost spolocnej Európy 150 000
122 Obcianske zdruzenie GIMMA Trencin - Zlatovce Trenciansky kraj Projekt- poznaj svoje moznosti 150 000
123 Obcianske zdruzenie Priechod - Nasa dedina Priechod Banskobystricky kraj Zabezpecenie cinnosti zenskych futbalovych druzstiev 150 000
124 Rehola mensich bratov - Frantiskanov Bratislava Bratislavsky kraj Kulturne a sportove aktivity na skvalitnenie a formovanie osobnosti mladeho cloveka 150 000
125 Rímskokatolícka cirkev Hradište pod Vrátnom Hradište Pod Vrátnom 18 Trnavský kraj Generálna oprava orgánu v kostole Sv.Martina v Hradišti pod Vrátnom 150 000
126 Rimskokatolicka cirkev, farnost Kobyly, filialka Janovce  Klusov Presovsky kraj Rekonstrukcia interieru a exterieru kostola v Janovciach 150 000
127 SRPO, Spolocnost pre podporu rodiny, n.o. Presov Presovsky kraj Zlepsenie kvality sluzieb pre mladez a rodiny 150 000
128 Telovychovna jednota DRUZSTEVNIK certizne Habura Presovsky kraj Zabezpecenie cinnosti TJ Druzstevnik certizne 150 000
129 Centrum pre podporu regiónov Sereď Trnavský kraj Projekt Muška - malá umelecká škola Márie Klimanovej 100 000
130 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica Nová Dubnica Trenčiansky kraj Animátorský výlet 100 000
131 Greckokatolicka cirkev, farnost Bardejov Bardejov Presovsky kraj Renovacia ikonostasu a oltarov  100 000
132 Greckokatolicka cirkev, farnost sv. Michala Archanjela Repejov Repejov Presovsky kraj Vymena okien na chrame sv. Michala archanjela  100 000
133 Greckokatolicka cirkev, Farsky urad Kapisova, Filialka Vysna Pisana Kapisova Presovsky kraj Oprava a rekonstrukcia oplotenia cintorina v obci Vysna Pisana 100 000
134 Kulturne zdruzenie obcanov a mladeze v Klasove Klasov Nitriansky kraj Projekt - rozvoj kulturno-zaujmovej cinnosti obce Klasov 100 000
135 Nadácia Dubnické opálové bane Červenica Prešovský kraj Informačné centrum Dubník -2. etapa 100 000
136 OZ Mladez a Európa Bardejov Bardejov Presovsky kraj Vzdelavaci kemp pre studentov Obchodnej akademie Bardejov a organizovanie informacneho seminara 100 000
137 OZ VINBARG Bardejov Bardejov Prešovský kraj Nákup potrebného technického vybavenia pre aktívnu prácu s mladými a rómskou komunitou 100 000
138 Rimsko - katolicka cirkev, farnost Bardejov - Vinbarg Bardejov Presovsky kraj Dokoncenie komunitno pastoracneho centra vo farnosti Bardejov - Vinbarg 100 000
139 Rímsko - katolícka cirkev, farnosť Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa Prešovský kraj Rekonštrukcia budovy farského úradu v Novej Ľubovni 100 000
140 Rimskokatlicka cirkev, farnost Sedliska Sedliska Presovsky kraj Oprava chramu v Sedliskach 100 000
141 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hankovce, filiálka Nemcovce Hankovce Prešovský kraj Údržba filiálneho kostola v Nemcovciach 100 000
142 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zbudské Dlhé Zbudské Dlhé Prešovský kraj Komexná obnova kostola Božského Srdca Ježišovho v obci Jabloň 100 000
143 Slovensko - Ukrajinska spolocnost Bratislava 3 Bratislavsky kraj Podpora suboru Tarasa sevcenka, vydanie bulletinu SUS, zalozenie klubu SUS vo Svidniku, pomoc klubom SUS v Snine, Presove, Humennom, Kosiciach 100 000
144 Spolocnost priatelov deti, mladeze a rodin Svidnik Presovsky kraj Vymena okien a fasady domu, soc. zariadenia v utulku- Dom Sv.Jozefa Svidnik 100 000
145 Zdravá Obec Torysa, n.o. Torysa Prešovský kraj Podpora kultúrnych aktivít miestneho amatérskeho divadla 100 000
146 Obcianske zdruzenie rodicov pri tanecnom studiu JUMBO Zlate Moravce Nitriansky kraj Rekonstrukcia priestorov pre Ts Jumbo 90 000
147 Zdravie deťom v Michalovciach, o.z. Michalovce Košický kraj Projekt- zdravé rómske matky 90 000
148 Zdruzenie pre rozvoj sportovych aktivit Bardejov Presovsky kraj Cvicenie vo vodnom prostredi 90 000
149 Greckokatolicka cirkev, farnost Mlynarovce, farnost Narodenia Presvatej Bohorodicky Mlynarovce Presovsky kraj Oprava greckokatolickeho chramu v Mlynarovciach 85 000
150 Greckokatolicka cirkev, farnost Tichy Potok Tichy Potok Presovsky kraj Zabezpecenie energetickej efektivnosti  80 000
151 Hestia,n.o. Bratislava Bratislavský kraj Doplnenie vybavenia kuchyne domova dôchodcov- umývačka riadov 80 000
152 Komunitna nadacia Modra Totysa Lipany Presovsky kraj Umenie spaja 80 000
153 Kynologicky klub Policia Slovakia  Bratislava Bratislavsky kraj Medzinarodne kinologicke akcie v roku 2006 80 000
154 Pravoslavna cirkevna obec Ulic Ulic Presovsky kraj Rekonstrukcia farskej budovy 80 000
155 Telovýchovná jednota Junior Club Borský Mikuláš Borský Mikuláš Trnavský kraj Úhrada časti nákladov medzinárodných chodeckých pretekov Záhoracka dvadsiatka 80 000
156 Zdruzenie pre rozvoj cestovneho ruchu Nizke Beskydy Svidnik Presovsky kraj Turisticke atrakcie Nizkych Beskyd- Rozhladna Stavok 80 000
157 Obcianske zdruzenie "Nas svet" Vranov Nad Toplou Presovsky kraj Vylet za krasami Slovenska 65 000
158 Folklórny subor DOLINA Bratislava Bratislavsky kraj Folklórna festival Krakowiak Krakow, Polsko 60 000
159 Obcianske zdruzenie Kubinaci Trnava Trnavsky kraj IV. Rocnik paralympiady ziakov Zs 50 000
160 Školský športový klub Jána Ámosa Komenského Bardejov Prešovský kraj Nákup technických zariadení  50 000
33 990 000