Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov za rok 2008

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov za rok 2008 bola vypracovaná odborom certifikácie MF SR na základe úloh v rámci priorít sekcie európskych a medzinárodných záležitostí na rok 2008 v rámci podporných úloh sekcie.

Informácia obsahuje zhodnotenie výsledkov certifikačných overovaní jednotlivých programových dokumentov v rámci programového obdobia 2004 – 2006, operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013, ako aj iných finančných nástrojov: Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Celkovo bolo v roku 2008 vykonaných 86 certifikačných overovaní systémov riadenia a kontroly.

V súlade s ods. 7 §18 zákona NR SR č. 659/2007 o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú údaje uvedené v celom dokumente iba v mene Sk.