Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov za rok 2008

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov za rok 2008 bola vypracovaná odborom certifikácie MF SR na základe úloh v rámci priorít sekcie európskych a medzinárodných záležitostí na rok 2008 v rámci podporných úloh sekcie.

Informácia obsahuje zhodnotenie výsledkov certifikačných overovaní jednotlivých programových dokumentov v rámci programového obdobia 2004 – 2006, operačných programov v rámci programového obdobia 2007 – 2013, ako aj iných finančných nástrojov: Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

Celkovo bolo v roku 2008 vykonaných 86 certifikačných overovaní systémov riadenia a kontroly.

V súlade s ods. 7 §18 zákona NR SR č. 659/2007 o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú údaje uvedené v celom dokumente iba v mene Sk.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Štrukturálne fondy
  5. Materiály
  6. Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov za rok 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.