Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Cieľom usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2020 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2021 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2020. Toto usmernenie sa vzťahuje aj na program spolupráce Interact III pre certifikačný orgán.

Dátum vydania: 9.12.2020

Dátum účinnosti: 11.12.2020