Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 4/2006-NF k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o

Usmernenie č. 4/2006-NF k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatých na príjmový účet PJ alebo SOPO od KP/PP a prevodu peňažných prostriedkov z príjmového účtu PJ alebo SOPO na iný príjmový účet PJ alebo SOPO

Dátum vydania: 29. 03. 2006

Dátum platnosti: 29. 03. 2006