Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR zo 7. decembra 2016 č. MF-019194-2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie