Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR zo 4.decembra 2013 č. MF-23213-2013-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF-01075-2004-442, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie