Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 12. novembra 2014 č. MF-19698-2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF-010175-2004-442, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie