Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 26. apríla 2017 č. MF-008740-2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie