Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 29. októbra 2010 č. MF-025825-2010-421,ktorým sa mení opatrenie MF SR z 8. decembra 2004

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z  8. decembra 2004

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

                Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 

Čl. I

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z  28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20.mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.) a opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.) sa mení takto:

 

 

 

  1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 24 znie:

„ 24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky“.

 

  1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 26 znie:

„ 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.

 

  1. V prílohe druhej časti písmene A. kód 29 znie:

„ 29 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Slovenskej republiky“.

 

 

 

 

Čl. II

 

            Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. novembra 2010.

 

 

 

 

   Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií