Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 8 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Dodatok č. 8

metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky

k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

 

Číslo: MF/028129/2010-421

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky z dôvodu novelizácie zákona o dani z príjmov – zavedenie dane z emisných kvót dopĺňa metodické usmernenie takto:

 

1. V  Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY

 

190                      Iné dane

Na tejto kategórii sa triedi daň z emisných kvót, ktorá je príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná    správa.

 

 

 

 

   Radovan Majerský, v. r.

generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky