Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 23. apríla 2008 č. MF-009212-2008-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR ustanovujúce druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie