Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR zo 16. septembra 2015 č. MF-017458-2015-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF-010175-2004, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie