Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenie MF SR z 18. mája 2016 č. MF-013944-2016-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č.MF-010175-2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie