Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.10

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.10 dochádza z dôvodu nastavenia pravidiel financovania operácií zameraných na podporu sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie Ruskej federácie.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 8. novembra 2022.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.