Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.5

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.5 dochádza z dôvodu úpravy kategórie prijímateľov a formálnej úpravy textu pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Hlavným cieľom aktualizácie je efektívnejšie využitie finančných prostriedkov a zjednodušenie pravidiel pre prijímateľov vzhľadom na situáciu v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2019.
 

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.