Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.6

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.6 dochádza z dôvodu nastavenia pravidla financovania pre prijímateľa v rámci programu, ktorému boli pridelené dodatočné finančné prostriedky iniciatívy REACT-EU, upresnenia výnimky z podmienky uplatnenia jedného pomeru financovania v rámci jedného projektu počas celej doby implementácie a z dôvodu formálnych úprav.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 01. februára 2021.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.