Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.7

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.7 dochádza z dôvodu úpravy kategórie prijímateľov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, spresnenia pravidiel stratégie financovania programov cezhraničnej spolupráce, Integrovaného regionálneho operačného programu a projektov technickej pomoci financovaných z dodatočných finančných prostriedkov iniciatívy REACT-EU.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2021.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.