Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.3

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.3 dochádza z dôvodu navýšenia alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí pre Slovenskú republiku v zmysle listu Európskej komisie č. Ref. Ares(2017)4923660 z 9. októbra 2017 vo výške 12 364 564 EUR a z dôvodu potreby zabezpečenia individuálneho prístupu v rámci implementácie projektov financovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí. Úprava materiálu v zmysle tejto zmeny sa týka len Operačného programu Ľudské zdroje.

 Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.