Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.11

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.11 dochádza z dôvodu nastavenia pravidiel financovania operácií zameraných na riešenie energetickej krízy vyplývajúcej z vplyvu útočnej vojny Ruska voči Ukrajine v nadväznosti na legislatívnu zmenu EÚ – SAFE a z dôvodu úpravy kategórie prijímateľov pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 15. apríla 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.