Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.12

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.12 dochádza z dôvodu upresnenia pravidiel financovania aktivít zameraných na podporu sociálno-ekonomickej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie Ruskej federácie v súlade s čl. 98 ods. 4 všeobecného nariadenia pre programové obdobie 2014 – 2020 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a možnosti technickej úpravy pravidiel financovania v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2014 – 2020.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 5. októbra 2023.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.