Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.9

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.9 dochádza z dôvodu úpravy pravidiel financovania obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci projektov Operačného programu Ľudské zdroje.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 22. októbra 2021.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.