Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.2

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.2 dochádza z nasledovných dôvodov:

  • odstránenie pravidla pre znižovanie podielu národných verejných zdrojov na spolufinancovaní v prípade zapojenia súkromných zdrojov na všetkých úrovniach implementácie finančných nástrojov;
  • špecifikácia pravidiel financovania v rámci programov INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko pri implementácii projektov technickej pomoci.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 20. septembra 2017.

Relevantné subjekty zapojené do finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú povinné zapracovať zmeny predmetnej aktualizácie dokumentu do svojich vnútorných predpisov.“