Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.3

K zmene v Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzii 1.3 dochádza z dôvodu navýšenia alokácie na implementáciu Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí pre Slovenskú republiku v zmysle listu Európskej komisie č. Ref. Ares(2017)4923660 z 9. októbra 2017 vo výške 12 364 564 EUR a z dôvodu potreby zabezpečenia individuálneho prístupu v rámci implementácie projektov financovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých ľudí. Úprava materiálu v zmysle tejto zmeny sa týka len Operačného programu Ľudské zdroje.

 Materiál nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2018.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Materiály
  6. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020
  7. Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.3

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.