Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 bola schválená uznesením vlády č. 658 zo dňa 13. novembra 2013.

Cieľom dokumentu je vytvorenie jednotnej stratégie financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov a operácií z jednotlivých zdrojov financovania - štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov obcí a pre prijímateľov operačných programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa 1 - Investície pre rast a zamestnanosť a pre prijímateľov zo Slovenskej republiky  operačných programov v rámci cieľa 2 - Európska územná spolupráca - cezhraničná spolupráca a prijímateľov operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo a Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 spolufinancovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.“