Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 bola schválená uznesením vlády č. 658 zo dňa 13. novembra 2013.

Cieľom dokumentu je vytvorenie jednotnej stratégie financovania pre stanovenie účasti jednotlivých zdrojov na financovaní projektov a operácií z jednotlivých zdrojov financovania - štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov, rozpočtov obcí a pre prijímateľov operačných programov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci cieľa 1 - Investície pre rast a zamestnanosť a pre prijímateľov zo Slovenskej republiky  operačných programov v rámci cieľa 2 - Európska územná spolupráca - cezhraničná spolupráca a prijímateľov operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo a Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020 spolufinancovaného z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.“

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Materiály
  6. Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020
  7. Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.