Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

j) metodické usmernenie MF SR k možnosti použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018, ktoré neboli použité do 31. decembra 2020

Metodické usmernenie MF SR k možnosti použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018, ktoré neboli použité do 31. decembra 2020 

Referent: Ing. Lakotová, tel.: 02/59582331                                                                            Dátum: 24. júl 2020 
                                                                                                                                                      MF/014547/2020-421       

Zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý nadobudol účinnosť 21. júla 2020, bol novelizovaný v čl. XL zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“). V ustanovení  § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.  je úprava použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných na rok 2018, ktoré nebolo možné použiť do 31. decembra 2020.

V súlade s ustanovením § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020, možno použiť do 31. decembra 2021, t. j. možnosť použitia kapitálových výdavkov podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre kapitálové výdavky rozpočtované v roku 2018 predĺžila o jeden rok.

 

                                                                                                                                                                Ing. Radovan Majerský, PhD.
                                                                                                                                                                      generálny riaditeľ
                                                                                                                                                                   sekcie rozpočtovej politiky