Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovníctvo pre Sociálnu poisťovňu

Postupy účtovania

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. novembra 2023 č. MF/013348/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 37/2023)

 Opatrenie č. MF/013348/2023-74

 Úplné znenie opatrenia k 1. januáru 2024 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74, opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74 a opatrenia z 29. novembra 2023 č. MF/013348/2023-74 - pracovné účely

 Úplné znenie 2024

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2020)

Opatrenie MF/007223/2020-74

 Úplné znenie opatrenia k 1. aprílu 2020 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74 a opatrenia z 26. februára 2020 č. MF/007223/2020-74 - pracovné účely

Úplné znenie k 1.4.2020

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015)

Opatrenie MF/20338/2015-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013)

Úplné znenie opatrenia k 1. januáru 2014 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74

Účtovná závierka

 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2020)

Opatrenie z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia  z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 a opatrenia z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74 - na pracovné účely 

Konsolidované znenie opatrenia - účtovná závierka pre SP 2020

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia  z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 - na pracovné účely

Úplné znenie opatrenia k 1. januáru 2009 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005)