Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Účtovníctvo pre Sociálnu poisťovňu

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20338/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013)

Úplné znenie opatrenia k 1. januáru 2014 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17618/2013-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, opatrenia  z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 - na pracovné účely

Úplné znenie opatrenia k 1. januáru 2009 - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2007)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2005)

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Dane, clá a účtovníctvo
  3. Účtovníctvo a audit
  4. Účtovníctvo
  5. Legislatíva SR
  6. Opatrenia v oblasti účtovníctva
  7. Účtovníctvo pre Sociálnu poisťovňu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.