Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické pokyny

Metodicky pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/7591/2014/74 na uvádzanie informácií v poznámkach k účtovnej závierke pre účtovné jednotky,ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a a § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Metodicky_pokyn_MF_7591_2014_74

 Tento metodický pokyn sa použije pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje po 1. 1. 2014.