Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovná závierka

Opatrenia Vzory tlačív výkazov

UPOZORNENIE: 

Od 1. 1. 2022 sa účtovná závierka ukladá do Registra účtovných závierok  len v elektronickej podobe.

 Opatrenie Ministerstva financií SR  z 3. novembra  2021 č. MF/011079/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení opatrenia z 2. novembra 2015 č. MF/20166/2015-74 - výkaz podľa tohto opatrenia sa použije pre účtovnú závierku za rok 2022

Opatrenie MF_011079_2021_74

 Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR  z  30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov k 1. 1. 2022 - na pracovné účely

 Úplné znenie opatrenia pre účtovnú závierku 

Opatrenie Ministerstva financií SR  z 2. decembra  2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

 Opatrenie č. MF/20166/2015-74

 Opatrenie Ministerstva financií SR  z  30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Opatrenie č. MF/17616/2013-74

Účtovná závierka pre NUJ 

 Poznámky k účtovnej závierke pre NUJ 

Vysvetlivky k účtovnej závierke

 

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov účinné pre účtovnú závierku k 31. 12. 2012 a neskôr - na pracovné účely

Úplné znenie opatrenia pre účtovnú závierku za rok 2012

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov účinné pre účtovnú závierku za rok 2011 - na pracovné účely

 

 Opatrenie Ministerstva financií SR z 20. októbra 2011 č. MF/24033/2011-74,  ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)

 

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2009 - na pracovné účely

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

 

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

Opatrenie_MF_25682_2007_74.pdf