Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prechod medzi sústavami účtovníctva

Opatrenia pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a naopak

 

Úplné znenie opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74 - na pracovné účely

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. augusta 2008 č. MF/18900/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. septembra 2003 č. 17599/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 16/2003)