Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2014 - U k štruktúre finančného plánu programu v ITMS na programové obdobie 2014 – 2020

Predmetné usmernenie vychádza z potreby spresnenia a doplnenia platných materiálov a uznesení s cieľom stanoviť spôsob zadávania finančného plánu pre programy financované z fondov EÚ v ITMS2014+.

Cieľom usmernenia je na národnej úrovni stanoviť prehľadnú a jednotnú štruktúru pre relevantné orgány zapojené do implementácie fondov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. 

Usmernenie stanovuje minimálny rozsah pre zadávanie údajov do finančného plánu programu v ITMS2014+ v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vydania: 19. 12. 2014

Dátum platnosti: 22. 12. 2014