Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3/2014 - U k štruktúre finančného plánu programu v ITMS na programové obdobie 2014 – 2020

Predmetné usmernenie vychádza z potreby spresnenia a doplnenia platných materiálov a uznesení s cieľom stanoviť spôsob zadávania finančného plánu pre programy financované z fondov EÚ v ITMS2014+.

Cieľom usmernenia je na národnej úrovni stanoviť prehľadnú a jednotnú štruktúru pre relevantné orgány zapojené do implementácie fondov EÚ na programové obdobie 2014 – 2020. 

Usmernenie stanovuje minimálny rozsah pre zadávanie údajov do finančného plánu programu v ITMS2014+ v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020.

Dátum vydania: 19. 12. 2014

Dátum platnosti: 22. 12. 2014

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Úvod
  2. Finančné vzťahy s EÚ
  3. Povstupové fondy EÚ
  4. Programové obdobie 2014 - 2020
  5. Európske štrukturálne a investičné fondy
  6. Usmernenia sekcie európskych fondov
  7. Usmernenia vydané v roku 2014
  8. Usmernenie č. 3/2014 - U k štruktúre finančného plánu programu v ITMS na programové obdobie 2014 – 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.