Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1 dochádza z dôvodu:

  • zohľadnenia odporúčaní a z dôvodu prijatia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A 646, K 3955;
  • zapracovania zmien vyplývajúcich z výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.0, ktorá bola udelená ministrom financií dňa 11. júna 2015

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t. j. 9. októbra 2015 a účinnosť dňa 15. novembra 2015. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15. novembra 2015.

Metodický výklad k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.1

Pre všetky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v platnom znení Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré predpokladajú použitie ITMS 2014+ po 31. 12. 2015, pričom príslušná funkcionalita ešte nie je v rámci ITMS 2014+ v plnom rozsahu zabezpečená, platí, že aj po tomto termíne sa uplatňuje obdobný postup ako do 31. 12. 2015. Po spustení príslušných funkcionalít ITMS 2014+ je zodpovedný subjekt povinný dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS 2014+.