Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vstupné správy subjektov územnej samosprávy zapojených do projektu

 

V úvodnej fáze projektu boli spracované Vstupné správy pre jednotlivé pilotné subjekty územnej samosprávy. Cieľom vstupných správ bolo preskúmať rozpočtový proces subjektov územnej samosprávy, ktoré sú zapojené v projekte, a to najmä z hľadiska:

 • príjmov a výdavkov rozpočtu v časovom rade;
 • existencie regulačného rámca;
 • existencie strategického rozmeru v rozpočtovom procese a jeho uplatňovania;
 • procesu prípravy rozpočtu, realizácie rozpočtu, jeho úprav, monitorovania a hodnotenia;
 • existencie organizačnej štruktúry úradu vo vzťahu k tvorbe programovej štruktúry
  a definovaniu zodpovednosti;
 • úloh jednotlivých subjektov v rámci územnej samosprávy (útvary, rozpočtové a príspevkové
  organizácie, zastupiteľstvo a pod.) na rozpočtovom procese.

Vstupné správy (ich obsah) teda agregujú získané údaje a súčasne slúžia ako:

 • podklad pre individuálny prístup v rámci implementácie projektu a
 • východiskový bod pre tvorbu záverečnej správy projektu.

Prehľad Vstupných správ podľa subjektov zapojených v projekte:

 • OBCE
 • KRAJSKÉ MESTÁ
 • OKRESNÉ MESTÁ
 • VÚC