Účtovná závierka pre veľkú účtovnú jednotku a subjekty verejného záujmu