rok 2007

Príjmy
7 115 010 €

Výdavky
9 361 219 €

Saldo
-2 246 209 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP