Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém postupov a vzájomnej spolupráce subjektov zapojených do implementácie vo vzťahu k ukončeniu operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rámci programového obdobia 2014 – 2020, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

Predmetom aktualizácie Usmernenia k ukončeniu programov, verzie 3.0 je úprava textu z dôvodu aplikačnej praxe (ustanovenia k finančným nástrojom), zapracovanie zmien na základe komunikácie s orgánom auditu v rámci vládneho auditu, zapracovanie zmien vyplývajúcich z novely zákona č. 292/2014 Z. z., doplnenie časovej osi predkladania informácií certifikačnému orgánu a potreba úpravy a doplnenia príloh.

Dátum vydania: 05.09.2023

Dátum účinnosti: 05.09.2023