Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém postupov a vzájomnej spolupráce subjektov zapojených do implementácie vo vzťahu k ukončeniu operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rámci programového obdobia 2014 – 2020, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

Predmetom aktualizácie usmernenia, verzie 4.0 je úprava textu usmernenia v kapitole 2.1.4 a termínov v prílohe č. 2 v nadväznosti na stanovisko Európskej komisie prezentované na 11. zasadnutí CPR Expert Group a úprava textu usmernenia v kapitole 2.1.5, 2.1.6 a 3 z dôvodu aplikačnej praxe.

Dátum vydania: 29.12.2023

Dátum platnosti: 29.12.2023