Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém postupov a vzájomnej spolupráce subjektov zapojených do implementácie vo vzťahu k ukončeniu operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rámci programového obdobia 2014 – 2020, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

 

Dátum vydania: 15.12.2021

Dátum účinnosti: 15.1.2022