Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020

Komplexným cieľom usmernenia je na národnej úrovni zadefinovať postup a zabezpečiť efektívny systém postupov a vzájomnej spolupráce subjektov zapojených do implementácie vo vzťahu k ukončeniu operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rámci programového obdobia 2014 – 2020, a to v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

K aktualizácii Usmernenia k ukončeniu programov, verzie 2.0 dochádza z dôvodu potreby zapracovania novej verzie usmernenia Európskej komisie zo dňa 14.12.2022 (2022/C 474/01) a potreby úpravy a doplnenia príloh.

 

Dátum vydania: 22.02.2023

Dátum účinnosti: 22.02.2023