Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.0

Cieľom materiálu "Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013" je stanoviť systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013. Funkciu riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pre program INTERACT II pre programové obdobie 2007 - 2013 vykonáva na základe uznesenia vlády SR č. 283/2008 Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“). Funkciu certifikačného orgánu a orgánu auditu vykonáva Ministerstvo financií SR.

Podpredseda vlády SR v zastúpení vlády SR plní koordinačnú úlohu medzi vládou SR a BSK a dohliada na celkovú implementáciu operačného programu, pričom zodpovednosť za implementáciu operačného programu znáša RO. V máji 2008 bolo podpísané Memorandum k implementácii Operačného programu INTERACT II v programovom období 2007 – 2013 medzi podpredsedom vlády SR a predsedom BSK. Podpisom Memoranda k implementácii operačného programu INTERACT II v programovom období 2007 – 2013 členský štát deklaruje Európskej komisii a tým aj všetkým ostatným členským štátom Európskeho spoločenstva, podporu v riadení a implementácii nadnárodného operačného programu INTERACT II.

Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 672/2008 zo dňa 1. októbra 2008.