Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 4.0

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia. 4.0

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia. 4.0 nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

V súvislosti s prechodom na nový systém finančného riadenia platia nasledovné skutočnosti:

- posledné súhrnné žiadosti o platbu spracúvané starým systémom sa budú predkladať do 15. mája 2007;

- zmluvy s konečným prijímateľom je potrebné aktualizovať najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto materiálu;

- vnútorné manuály sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom a platobných jednotiek je potrebné predložiť na platobný orgán najneskôr do 1. júna 2007.

Koncepcia systému fin. riadenia KF-verzia 4.0
Predkladacia správa

Materiál

Zoznam príloh

Prílohy