Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 4.0

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia. 4.0

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia. 4.0 nadobúda účinnosť 1. júna 2007.

V súvislosti s prechodom na nový systém finančného riadenia platia nasledovné skutočnosti:

- posledné súhrnné žiadosti o platbu spracúvané starým systémom sa budú predkladať do 15. mája 2007;

- zmluvy s konečným prijímateľom je potrebné aktualizovať najneskôr k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto materiálu;

- vnútorné manuály sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom a platobných jednotiek je potrebné predložiť na platobný orgán najneskôr do 1. júna 2007.

Koncepcia systému fin. riadenia KF-verzia 4.0
Predkladacia správa

Materiál

Zoznam príloh

Prílohy

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 4.0

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.