Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.2

Cieľom aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu vo verzii 5.2 je zapracovať doplnenia možnosti uchovávania dokumentácie do 3 rokov od uzatvorenia projektu, úprava vrátenia finančných prostriedkov a úprava opráv financovania.

Ustanovenia Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.2 sa v súlade s aplikovaným systémom použijú aj na relevantné časti Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.2 nadobúda platnosť 15.12.2011.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézny fond, verzie 5.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.01.2012.