Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.2

Cieľom aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu vo verzii 5.2 je zapracovať doplnenia možnosti uchovávania dokumentácie do 3 rokov od uzatvorenia projektu, úprava vrátenia finančných prostriedkov a úprava opráv financovania.

Ustanovenia Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.2 sa v súlade s aplikovaným systémom použijú aj na relevantné časti Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.2 nadobúda platnosť 15.12.2011.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézny fond, verzie 5.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.01.2012.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.2

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.