Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o verejnom pripomienkovaní štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie

Ministerstvo financií SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Informačný systém elektronickej fakturácie”.

Zámerom je, aby sa k pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy v praxi.

Národný projekt je zameraný na plnenie Špecifického cieľa 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, ktorý prebieha v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom projektu elektronickej fakturácie je vytvorenie prostredia pre umožnenie vyhotovenia, zasielania, prijatia elektronickej faktúry pre jej následné spracovanie aj automatizovaným spôsobom v súlade s legislatívou EÚ a SR pri obchodnom vzťahu subjektov v rámci procesov verejného obstarávania. Primárne je teda potrebné realizáciou projektu transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní do prostredia SR, štandardizovať procesy fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou, zefektívniť a zrýchliť procesy prijatia faktúr a podporiť následné spracovávanie faktúr, a tiež zabezpečiť úsporu nákladov na tlač, poštovné a doručenie faktúr.

Ministerstvo financií SR navrhovaným projektom zohľadňuje aj doterajší prístup členských štátov EÚ k implementácii elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a tiež podporuje aj finančnú politiku ministerstva, keďže elektronizáciu procesov fakturácie vníma ako predpoklad pre podporu finančného riadenia.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti je dostupný v MetaIS na odkaze nižšie:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/feb8356f-d0e7-4976-b9f9-b4140b59cf27?tab=documents  

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) je možné zasielať najneskôr do 12. septembra 2018 prostredníctvom priloženého formulára na e-mailovú adresu: pkunitas@mfsr.sk.

Verejné pripomienkovanie k štúdii sa bude konať 14. septembra 2018 o 08:30 hod. v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky, miestnosť K110 na 1. poschodí, vchod cez ulicu Kyčerského. Vašu účasť, prosím, nahláste vopred na e-mailovú adresu pkunitas@mfsr.sk.