Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia o verejnom pripomienkovaní štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie

Ministerstvo financií SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Informačný systém elektronickej fakturácie”.

Zámerom je, aby sa k pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy v praxi.

Národný projekt je zameraný na plnenie Špecifického cieľa 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, ktorý prebieha v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom projektu elektronickej fakturácie je vytvorenie prostredia pre umožnenie vyhotovenia, zasielania, prijatia elektronickej faktúry pre jej následné spracovanie aj automatizovaným spôsobom v súlade s legislatívou EÚ a SR pri obchodnom vzťahu subjektov v rámci procesov verejného obstarávania. Primárne je teda potrebné realizáciou projektu transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní do prostredia SR, štandardizovať procesy fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou, zefektívniť a zrýchliť procesy prijatia faktúr a podporiť následné spracovávanie faktúr, a tiež zabezpečiť úsporu nákladov na tlač, poštovné a doručenie faktúr.

Ministerstvo financií SR navrhovaným projektom zohľadňuje aj doterajší prístup členských štátov EÚ k implementácii elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a tiež podporuje aj finančnú politiku ministerstva, keďže elektronizáciu procesov fakturácie vníma ako predpoklad pre podporu finančného riadenia.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti je dostupný v MetaIS na odkaze nižšie:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/feb8356f-d0e7-4976-b9f9-b4140b59cf27?tab=documents  

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) je možné zasielať najneskôr do 12. septembra 2018 prostredníctvom priloženého formulára na e-mailovú adresu: pkunitas@mfsr.sk.

Verejné pripomienkovanie k štúdii sa bude konať 14. septembra 2018 o 08:30 hod. v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky, miestnosť K110 na 1. poschodí, vchod cez ulicu Kyčerského. Vašu účasť, prosím, nahláste vopred na e-mailovú adresu pkunitas@mfsr.sk.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OPII
  3. Národný projekt: Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)
  4. Informácia o verejnom pripomienkovaní štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.