Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 3/2017 - M pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v programovom období 2014-2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ISUF je  popísať proces spracovania žiadosti o platbu, v rámci ktorej dochádza k započítaniu pohľadávkových dokladov a zároveň súhrnnej žiadosti o platbu, v rámci ktorej dochádza k schváleniu žiadosti o platbu so vzájomným započítaním záväzkov a pohľadávok. Manuál je určený pre účtovníkov platobnej jednotky a certifikačného orgánu.

 Manuál nadobúda účinnosť dňa 22. 12. 2017.