Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 2/2017 - M pre automatické účtovanie nezrovnalostí a vrátení v programovom období 2014-2020 v ISUF

Hlavným cieľom manuálu je popísať v prehľadnej a zrozumiteľnej forme spracovanie pohľadávkových dokladov a postupy účtovania v ISUF v rámci programového obdobia 2014-2020.

 Pre účely tohto manuálu je popísané :

  • automatické účtovanie jednotlivých typov pohľadávkových dokladov pre prijímateľa TPR aj TPO,
  • zmena sumy a splatnosti na pohľadávkových dokladoch,
  • splátkové kalendáre,
  • účtovanie príjmu k pohľadávkam, úhrada rozpočtovým opatrením
  • automatické generovanie vrátení do projektu,
  • automatické generovanie transferových dokladov,
  • vyrovnanie automaticky zaúčtovaných a odúčtovaných pohľadávkových dokladov
  • odoslanie statusu úhrad do ITMS,
  • prehľad pohľadávkových dokladov.

 Manuál je určený pre účtovníka platobnej jednotky a certifikačného orgánu.

Manuál, verzia 1.2, nadobúda účinnosť dňa 10. 06. 2020.